Mindfulness

Co je mindfulness?

Mindfulness (všímavost) je schopnost zastavit se v přítomném okamžikuuvědomovat si, co se děje uvnitř nás i kolem nás. Být tady a teď způsobem, kdy máme odstup od posuzujících myšlenek a přijímáme své prožívání takové, jaké je. S postojem otevřenosti, zvídavosti a laskavosti obracíme pozornost k tomu, co se nám odehrává v těle a v mysli.

Programy rozvoje všímavosti pomáhají lidem lépe čelit stresu, zvládat nepříjemné emoce, vtíravé myšlenky či fyzickou bolest. Učí, jak v životě prožívat více radosti a lehkosti. Benefity pravidelného rozvíjení všímavosti dokládá množství klinických studií.

Jak všímavost rozvíjet?

Všímavost můžeme rozvíjet ve formální a neformální praxi.

Formální praxe znamená, že si na určitý čas sednu a medituji. Dle typu mindfulness meditace se zaměřuji na uvědomování si svého dechu, těla, pocitů, myšlenek, rozvíjení laskavosti, soucitu apod. 

Neformální praxe je rozvíjení všímavosti při běžných denních aktivitách (při cestě na autobus, při mytí nádobí, čištění zubů či třeba při jedení oběda).

Obě praxe jsou důležité. Formální se mnou můžete rozvíjet při pravidelných večerních on-line meditacích. Inspiraci pro neformální praxi přináším vždy v pondělí do facebookové skupiny Být u sebe – mindfulness inspirace

Večerní on-line meditace

Využijte příležitosti pravidelně se jednou týdně zastavit při vedené meditaci a rozvíjet schopnost sebeuvědomění a přijetí. Díky pravidelným meditacím můžete do života vnést více klidu, (sebe)laskavosti a porozumění sobě sama. 

Samotná meditace trvá 40-45 minut a mívá tuto podobu:

  • první část bývá většinou podobná (uvědomění dechu, smyslů, těla a tělesných vjemů, pocitů, myšlenek, impulsů k reagování),
  • druhá část je zaměřená na některé dílčí téma, kterému se věnujeme hlouběji (body scan, pozorování myšlenek, uvědomování tělesných vjemů a práce s nimi, laskavost, soucit se sebou, dialog s emocemi, zdroje, vnitřní kritik, vnitřní dítě, vděčnost, rozvíjené postoje a mnoho dalších),
  • třetí část je meditace v tichosti.

Po meditaci následuje prostor pro dobrovolné sdílení prožitků, dojmů, otázek apod.

Při tvorbě obsahu meditací se inspiruji u toho, co mě samotné nejvíce pomáhá. Jedná se především o mindfulness, focusing, somatické prožívání a gestalt terapii.

Meditace se konají vždy ve středu od 20 do 21 hodin.

Cena za účast na jedné meditaci je 200 Kč

Pokud chcete se mnou meditovat pravidelně, přihlaste se do klubu Prostor pro sebe.

Objednávka

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Přejít nahoru