Zdarma mindfulness meditace

„Základní sebeuvědomění“

Co vám meditace přinese?

Během meditace rozvíjíte schopnost sebeuvědomění a všímavosti k tomu, co se ve vás odehrává v přítomném okamžiku. 

Při pravidelném praktikování:

Kromě samotné nahrávky získáte také písemné instrukce, jak meditovat, aby pro vás byla meditace co nejvíce přínosná. Díky tomu je nahrávka vhodná i pro začátečníky, kteří zatím s mindfulness nemají zkušenost. 

Instrukce obsahují sdělení cíle meditace, doporučení vhodné pozicepopis postojů, které je důležité k meditaci zaujmout.

Přejít nahoru