Mgr. Lenka Krejčová

lektorka mindfulness a facilitátorka EmotionAid

Mezi témata, na která se zaměřuji patři patří nalézání zdrojů podpory, rozpoznávání potřeb, uvolňování napětí z těla, rozvoj soucitu se sebou a sebepřijetí. Při tvorbě svých kurzů a obsahů meditací čerpám z toho, co mě samotné nejvíce pomáhá. Jedná se především o mindfulness, focusing, nenásilnou komunikaci, somatické prožívání a gestalt terapii. Kladu důraz na bezpečí a trauma-senzitivní přístup v mindfulness. 

Mindfulness se věnuji od roku 2015, kdy jsem absolvovala svůj první 8týdenní výcvik. Po dvou letech každodenní praxe jsem se přihlásila do ročního výcviku pro praktikanty, kteří chtějí mindfulness šířit dál, a od roku 2017 všímavost také učím.

V roce 2022 jsem absolvovala výcvik pro facilitátory emoční první pomoci EmotionAid. V témže roce jsem též nastoupila do psychoterapeutického výcviku v Institutu pro výcvik v gestalt terapii. V roce 2023 asistuji ve výcviku EmotionAid pro Českou republiku. 

Vedla jsem kurzy a workshopy mindfulness pro rodiče s dětmi, pro seniory, učitele, sociální pracovníky či skauty. Dlouhodobě jsem se věnovala primární prevenci rizikového chování na školách s využitím mindfulness. 

V současné době vedu klub Prostor pro sebe a realizuji kurzy v Praze na Toulcově dvoře. Spravuji facebookovou skupinu Být u sebe – mindfulness inspirace. Nabízím též individuální sezení EmotionAid a mindfulness konzultace. Jsem otevřená různým druhům spolupráce. 

Vzdělání, výcviky, kurzy

Vysokoškolské studium

V roce 2013 jsem dokončila magisterský obor Učitelství náboženství, etiky a filozofie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem se zaměřovala především na psychologii náboženství a islamistiku. 

Osobní rozvoj a emoční pomoc

Lektorské a pedagogické dovednosti

Zahrnují kurzy v rozsahu 1 500+ hodin z oblasti neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky, primární prevence rizikového chování, globálního rozvojového vzdělávání a interkulturního vzdělávání. Níže uvádím jen ty nejzásadnější.

Profesní zkušenosti

Přejít nahoru