Všeobecné obchodní podmínky

jméno a příjmení: Mgr. Lenka Krejčová

IČ: 05336309, zápis v rejstříku v Lounech

adresa sídla: Konětopy 62, 440 01, Pnětluky

telefon: 777 010 125

e-mail: lenka@bytusebe.cz

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále “VOP”) platí pro nákup vzdělávacích aktivit (on-line i off-line kurzy, workshopy, semináře), nahrávek meditací či e-booků (dále “produkt”) a dále pro objednání služeb (konzultací v oblasti osobního rozvoje a provedení metodou EmotionAid – dále “služby”) přes www.bytusebe.cz (dále “webové rozhraní”) provozované mnou Mgr. Lenkou Krejčovou.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem. Pojmem „Smlouva“ se zde dále rozumí jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.
 3. Na webovém rozhraní naleznete popis nabízených produktů a služeb, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos je možné od nich očekávat. 
 4. Jako Kupující objednáváte produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového či rezervačního formuláře. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. O přijetí objednávky vás informuji e-mailem zaslaným na vaší elektronickou adresu. Příloha e-mailu obsahuje fakturu na produkt, či službu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Pokud je u formuláře uvedena nutnost zaplatit rezervační poplatek, je Smlouva uzavřena až po jeho zaplacení. 
 5. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu lenka@bytusebe.cz.
 6. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 
 7. Některé mé produkty nejsou vhodné pro osoby, které mají závažné psychické potíže či se nacházejí v náročné životní situaci. U těchto produktů se ve formuláři ptám na váš psychický stav a v případě, že vyhodnotím, že by produkt pro vás nebyl vhodný, tak vás o tom informuji a Smlouva není uzavřena.
 8. Na webovém rozhraní je uvedena i cena (nejsem plátcem DPH). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Cena uvedená v souhrnu objednávky je cenou konečnou. Náklady na dopravu si účtuji v případě, že vám připravuji kurz “na míru” a domluvili jsme se tak spolu. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. občerstvení, tištěné materiály, audionahrávky).
 9. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny (tzn. překlep), pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt či službu dodat. Pokud byste již cenu uhradili, vrátím vám ji zpět na účet. 
 10. Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.
 11. Datum splatnosti je uvedená na faktuře. Místo na kurzu je vám rezervováno až po uhrazení platby, nebo rezervačního poplatku (je-li na webovém rozhraní uveden), není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.
 12. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
 13. V při koupi digitálního produktu vám budou zaslány přístupové údaje do členské sekce na webovém rozhraní.
 14. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.
 15. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených, nemoci či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu co nejdříve informovat, nabídnu nový termín, případně vrácení peněz.
 16. Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
 17. Nemůže-li se Kupující zúčastnit domluveného termínu konzultací, informuje mě o tom, co nejdříve. Pokud termín zruší méně než 24 hodin před termínem konzultace, platba mu propadá. Pokud já zruším termín konzultace méně než 24 hodin před domluveným termínem, bude mít Kupující jednu další konzultaci zdarma.
 18. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 19. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má Kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 20. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na webovém rozhraní.
 21.  Tyto VOP jsou účinné od 6. 4. 2023.
Přejít nahoru