Co říkají moji klienti?

Klub Prostor pro sebe

pravidelné on-line meditace, workshopy a knihovna nahrávek

Meditace s názvem Potřeba místa byla jemná a laskavá. Právě potřeba místa je teď v mém životě velmi aktuální a do meditace jsem se pustila v momentu, kdy byla moje potřeba značně frustrovaná, což silně ovlivňovalo moje emoční ladění. To se v meditaci silně promítlo, Lenka mě ale svým klidným provázením vybídla s pocity jenom být, přijmout je, ale neztotožňovat se s nimi. Uvědomila jsem si svá citlivá místa a souvislosti, které ovlivňují moji vnitřní rovnováhu, přišly mi vhledy i kroky směřující k řešení na různých úrovních. V závěru jsem prožila svoji potřebu naplněnou a překvapilo mě, že i v současné situaci mohu malými změnami tento pocit vytvářet. Zvědomila jsem si znovu, po čem moje duše touží a to mě nasměrovalo v mém reálném konání. Děkuji, Lenko, že jsem si připomněla tak důležitou věc, že životní spokojenost utváří nejen ty velké věci, ale především řada každodenních drobností. Stále před očima vidím ty červené muškáty a už vím, že rostou z mého srdce.
Lenčina knihovna meditací pro mě byla ideálním produktem při mateřské. Neměla jsem tolik času, abych se mohla účastnit živých akcí bez dětí. Procházela jsem si jednotlivé meditace sama, když se mi zrovna uvolnily ruce. K meditacím jsem se průběžně vracela podle potřeby kdykoliv jsem viděla, že už mám s dětmi „dost“. Byla to taková chvilka uvolnění a klidu pro sebe. Díky.
Šárka Plocková Hauznerová
Šárka Plocková Hauznerová
Studijní a kariérová poradkyně
Večerní hodinové meditace s Lenkou jsou moc fajn. Věnovat hodinu týdne sama sobě je vlastně strašně málo, nicméně i ta hodina mi dává hodně. Je to chvíle jen pro mne, kdy jsem sama se sebou, kdy se nechám vést svým vnitřním světem, kdy se učím všímat si svého těla, pocitů i myšlenek. Lenka je velmi moudrou, laskavou a chápající průvodkyní tímto mým světem. Když mi to některou středu nevyjde a nemohu se zúčastnit, ráda si poslechnu meditaci jiný den ze záznamu. Líbí se mi výběr témat i to, že Lenka reaguje i na témata, která se objeví ve skupině, nebo je doplní výkladem. A online forma má tu velkou výhodu, že se po meditaci jen překulím do postele a spím.
Desi Dimitrovová
Koučka
Lenčina meditace s názvem Soucit se sebou, byla pro mě příjemným, a zároveň tolik potřebným zastavením se v každodenním shonu povinností. Pracuji v sociální oblasti a jsem máma dvou dospívajících dcer, a proto musím častěji vynaložit hodně energie a pozornosti pro druhé. V práci se často potýkám s náročnými případy klientů, které se mě profesně i lidsky dotýkají, což je někdy velmi emočně vyčerpávající. Ve volném čase se věnuji dětem a snažím se dohnat vše potřebné kolem domácnosti. Nezbývá mi proto tolik prostoru pro sebe a odpočinek. V současné době navíc prožívám náročné a stresující období, které souvisí se zdravotními problémy v rodině.

Meditace, kterou mě Lenka svým citlivým přístupem a milým hlasem provázela, mi pomohla se zastavit, plněji si uvědomit své aktuální psychické i tělesné pocity a zorientovat se lépe v tom, co nyní prožívám. Významným momentem, který mi meditace umožnila, bylo obrátit pozornost k sobě samotné a dovolit si pocítit soucit i se sebou. Uznat situace, kterými procházím za náročné, vysilující a nehodnotícím způsobem přijmout bolest, která se s nimi pojí. Celou meditací mě Lenka provázela svým empatickým přístupem krok po kroku. Od uvědomění si emočně náročné situace, jak jí prožívám teď a tady, přes pobídku k vědomějšímu prožitku toho, že náročné situace se dotýkají každého z nás, jsou součásti lidského bytí, až k soucitnému přijetí té vlastní. Uvědomění si náročné situace, bez toho, aniž bych uhýbala její tíži, ale zároveň nechala emoce volně proudit tělem, bylo pro mě silným zážitkem. Nezastavovala jsem smutek či bezmoc, které jsem v souvislosti s danou situaci pocítila, ale laskavým způsobem jsem sama sebe objala a vyjádřila si uznání, porozumění, a zůstala nějakou dobu v tichosti. Po meditaci jsem pocítila úlevu a určitou spokojenost se sebou, neboť tím, že jsem umožnila emocím větší prostor se plněji projevit, jsem si rovněž připomněla vnitřní sílu, která mi pomáhá náročné situace zvládnout. Díky meditaci jsem si zpřítomnila svůj zdroj, ze kterého mohu čerpat. Lenko, moc Ti děkuji za to, že jsem se skrze Tvou meditaci, mohla dotknout i emočně náročného tématu, soucitným způsobem s ním pobýt a projevit vůči sobě více vlídnosti a laskavosti.
Pro Lenčiny meditace bych si chtěla najít a věnovat prostor častěji, neboť mi účinně pomáhají být vnímavější ke svým pocitům, potřebám, ale i hranicím, a jsou tak skvělým nástrojem psychohygieny v náročné pomáhající profesi.
Markéta Kaletová
Sociální pracovnice
Středeční meditace pro mě jednu dobu byly středobod celého týdne, něco jako nedělní mše. Lenka umí navodit pocit bezpečí, vždy se dostatečně věnuje zklidnění a uzemnění a některé její hlášky mě provází stále. Například „právě teď je to právě takové“ může znít jako poučka, kterých je na internetu milion. S Lenkou jsem si ale dovolila ji zažít, prožít a integrovat a stále z tohoto přínosu čerpám.
Hana David
Hana David
Laktační poradkyně s přesahem

Být v přítomnosti

8týdenní mindfulness kurz naživo

Kurz byl vynikající. Přinesl mi nový pohled na svět a na vnímání příjemných i nepříjemných prožitků. Díky kurzu se změnil můj přístup k meditaci. Před kurzem jsem meditaci nesnášela, protože jsem se neustále vnitřně kritizovala, že meditovat neumím. Díky kurzu medituji každý den s láskyplným přístupem k sobě samé. Skvělé bylo, že skupina byla malá a byl dostatek času pro sdílení a na otázky na lektorku. Lenka byla schopná srozumitelně a láskyplně odpovědět na veškeré záludné dotazy.
Hana Topinková
Personalistka
Kurz byl velmi přínosný a přinesl mi spoustu úžasných a nezapomenutelných momentů, které změnily (doufám, že navždy) můj život. Všímavost pro mě znamená klid a mír v duši a spokojený život sama se sebou. Velmi oceňuji Lenky lidský přístup a snahu pomoci aplikovat mindfulness do běžného života obyčejného Středoevropana.
Petra Kubínová - reference
Petra Kubínová
Vedoucí rodinného centra
Osmitýdenní kurz mindfulness nebyl mým prvním setkáním se všímavostí, ale mám pocit, že až díky němu se mi aspoň trochu dostala opravdu do krve. Kurz je tak akorát přiměřeně dlouhý a intenzivní, že jsem si během něj prostě zvykla se občas zastavit v letu a vnímat sebe, i svět okolo, ponořit se do přítomného okamžiku a prožít ho takový, jaký je, ať už to v daném případě znamená cokoliv. Velmi jsem ocenila bezpečné prostředí, které kurz vytváří pro sdílení dojmů a prožitků s dalšími účastníky a samozřejmě lektorkou Lenkou, která nás kurzem provedla s důrazem na laskavý přístup k sobě i ostatním. Právě důraz na laskavý přístup mě velice oslovil, mám totiž jinak sama tendenci na něj zapomínat.
Magdalena Mandlerová - reference
Magdalena Mandlerová
Channel Manager
Kurz mindfulness s Lenkou byl pro mě velmi obohacující. S Lenkou jsem se přestala meditace bát a přestala jsem meditaci vnímat jako něco naprosto nereálného a nedosažitelného. Pochopila jsem, že myšlenek se nelze zbavit, ale lze je pozorovat, a meditace se tak pro mě stala zábavou. Lenka vede kurz s velkou laskavostí a pochopením, ke kterému vede i účastníky kurzu. Fascinují mě Lenčiny znalosti o mindfulness, lidské mysli a tělu. Kurz s Lenkou doporučuji i proto, že způsob, jakým ho Lenka vede, vytváří podmínky pro to, aby člověk v praxi pokračoval i po skončení kurzu.
Desi Dimitrovová
Koučka
Kurz pro mě byl příjemný, přinesl mi vícero zajímavých technik a pravidelnost meditování. Oceňuji především Lenčino osobní nasazení, její znalostní přesah do oblastí psychologie a náboženství.

Být s pocity

dvoudenní kurz práce s emocemi pomocí rozvoje všímavosti, soucitu a přijetí

Kurz byl úžasný. Ačkoli se od jednoho víkendu nedá reálně očekávat „vypořádání se“ s veškerými emocemi, Lenka nám poskytla spoustu nástrojů, jak se jim přiblížit. Je skvělá lektorka, otevřená, empatická, upřímná, i skrz svůj vlastní příběh. Dokáže dobře a s humorem stmelit účastníky, z neznámých lidí jsme se na víkend stali partou, kde se každý může cítit bezpečně a příjemně, sdílet i citlivé věci, zároveň není do ničeho nucený. Můžu jen doporučit, a krásné místo konání je dalším bonusem.
Eliška Vrbová
Eliška Vrbová
Výtvarný pedagog
Bylo to super! Lenka je zkušená lektorka, která umí vytvořit jak bezpečný prostor, tak pohodu, vše hezky zarámovat do teoretického minima, provést vás vnitřním procesem a v jejím pečlivě připraveném programu je vždy prostor pro improvizaci, neb bere věci (včetně sebe sama) s humorem a nadhledem. O sobě jsem zjistila jednak, že to se mnou není tak špatné, jak mi občas připadá, a dále, že ty emoce vlastně vůbec není potřeba nějak zvládat, ale spíš jim naslouchat. Léňo, moc díky!

Seberegulace pomocí EmotionAid

kurz emoční první pomoci ve stresu

Na kurzu oceňuji uvolněnou atmosféru a to, že se všichni mohli vyjádřit. Skvělé bylo, když mě Lenka protokolem EmotionAid prováděla. To bylo silné. Oceňuji také Lenčinu laskavost při držení prostoru a moc mi pomohlo, že kurz nebyl „na výkon“. Metodu používám každý den a zlepšení je markantní. Začala jsem lépe spát, mám více energie a lepší náladu. Můj systém ihned naskočil a internalizoval si první krok, který občas používám samostatně. Dokonce když si dcera všimne, že jsem ztratila klid, tak mi ukazuje „motýlky“ jako připomínku prvního kroku. Také jsem vlastně poprvé schopná dát si sebeobjetí. Mám větší sebelaskavost. A hlavně jsem začala vnímat prvotní impuls, že jsem podrážděná či nervózní. Lépe a jasněji si dokážu posvítit na to, co se ve mně děje, identifikovat příčinu. A to je k nezaplacení! Tohle byl nástroj, který jsem potřebovala.
Martina Miššíková
Rolfterapeutka a lektorka Skautského institutu
Nejprve jsem si neuměla představit, co to vlastně EmotionAid je a jak to může ovlivnit mou psychickou pohodu. Díky kurzu se mi objasnily mnohé souvislosti a jsem ráda, že mi vše bylo komplexně a odborně vysvětleno. Metoda mne nadchla a těším se, až ji budu využívat. Byla navozena velmi milá a přátelská atmosféra, kde jsme se navzájem podpořili. Kurz mi dal uvědomění si, že nikdy není nic ztraceno a že se dá na vlastní psychické pohodě pokaždé zapracovat. Celý kurz byl pro mne milým a obohacujícím překvapením! Vřele doporučuji všem. Jsem naprosto nadšená a hodnotím celý seminář velmi kladně a pozitivně. Děkuji Lence za rozšíření obzorů v tomto tématu
Klára Janatová - reference
Klára Janatová
Průvodkyně v lesním klubu
Kurz se odehrával v příjemné, uvolněné atmosféře, v komorní sestavě, ve velmi milém prostředí Toulcova dvora. Míra teorie i praxe byla vyvážená, byl dostatečný prostor si metodu zkusit, klást otázky, byl i čas na pohodový oběd. Program byl hravý, praktický, a jeho tempo bylo tak akorát. K dispozici bylo dobré občerstvení. Líbila se mi také hravost, která kurz provázela. Na konci jsme se loučily jako skupinka lidí, která se většinou vzájemně nezná, ale skrze společný zážitek zakusila blízkost. Během dne jsme si zkusily řadu různých aktivit, na konci i bonusovou meditaci.
Pamatovat si budu společné naladění, smích a opravdový zájem Lenky - o metodu, o širší kontext, o seberozvoj - a především o účastníky. Opravdu marně hledám něco, co by bylo možné kurzu vytknout. Bylo vidět, že má Lenka s kurzy zkušenost a že ví, co dělá. A dělá to sakra dobře! Lenka působí empaticky, je vnímavá, zkušená, milá, má věci srovnané a vidí souvislosti. Umí dobře vysvětlovat, naslouchat, vést. Má příjemný, klidný hlas, srdečný smích, umí navodit uvolněnou náladu i bezpečné prostředí. Po kurzu mi bylo moc hezky, cítila jsem se tak akorát nabitá zážitky a příjemně unavená.
Metodu aktivně používám a vnímám její přínos. Napětí lze uvolnit, negativní emoce lze usměrnit tak, aby neubližovaly, a zvládnutí jednotlivých situací posiluje vlastní víru v růst a větší sebeovládání. Těším se na další setkání!
Anežka Emmerlingová - reference
Anežka Emmerlingová
Máma dvou malých kluků
EmotionAid mi přijde jako „vytuněná“ krizovka, kterou budu ráda dále využívat. Mezi plusy kurzu patřilo bezpečné prostředí komorní skupiny, dostatek prostoru pro sebevyjádření a praktické ukázky s nácvikem metody. Lenka pružně reagovala na naše potřeby, vyzařoval z ní klid a cítila jsem se s ní uvolněně. Po kurzu jsem vnímala klid, uvolnění a pocit smyslu.
Kateřina Benešová
Kateřina Benešová
Psycholožka
Na kurzu jsem se seznámila se základy EmotionAid. Měla jsem možnost si metodu vyzkoušet na vlastní kůži a opravdu to fungovalo. Ráda bych EmotionAid praktikovala ve svém osobním i pracovním životě. Budu si pamatovat, že je možné se ke stresové situaci vrátit a pracovat s ní, aby nevzniklo trauma. Lenka mi jako lektorka velmi vyhovovala. Všem dala prostor. Její přístup byl respektující, laskavý a nehodnotící. Dala mi prostor být autentická, protože na kurzu vytvořila bezpečné prostředí. Také mi vyhovoval malý počet účastníků. Celý kurz se mi velmi líbil a cítila jsem se po něm spokojeně. Opravdu nemám co vytknout.
Lenka Martinková
Učitelka
Na kurzu byla skvělá atmosféra. Cítil jsem se tam bezpečně. Kurz mi dal nové poznatky o tom, jak sám funguju, a způsob, jak se vyrovnat s náročnými situacemi. Lenka je velmi příjemná, respektující a milá.
Jakub Martinek

Individuální sezení a další ohlasy na EmotionAid

Ahoj Leni, tak už jsem EmotionAid na sobě třikrát vyzkoušela. Naposledy dnes a musím říct, že mi to opravdu vždy pomohlo se zklidnit. Moc za tuto metodu děkuju!
Monika Romanovská
Mila somatic guru, právě jsem použila první pomoc. Dcerka se díky poklepavani a počítání zelených předmětu v místnosti velmi rychle vybabrala ze záchvatu breku a odjeli jsme asi o 4h dříve na výlet. 😂 Boží nástroj. Díky! Omm! Takže ať jsou všechny bytosti šťastný, minimálně dneska … 🫶😀
Daniela Kurková
Projektová manažerka
Absolvovala jsem sezení EmotionAid s Lenkou. Lenka mi celý proces EmotionAid srozumitelně vysvětlila, abych byla připravená na to, co mě čeká a popsala jednotlivé fáze procesu. Na začátku zjistila míru stresu v situaci, která mě trápila a pak mně naladila na pocit bezpečí a provedla procesem v bezpečí a klidu. Během procesu se míra stresu zmenšila, já se cítila mnohem lépe. Tělo se uvolnilo, lépe se mi dýchalo a zažila jsem pocit otevřeného prostoru kolem solaru. Pocítil jsem nárůst energie a tělesné pohody. Po sezení mi Lenka ještě popsala jednotlivé fáze, abych si mohla cvičení provádět doma. Děkuji, Leni, za tak přínosnou metodu a za laskavé vedení.
Leni ahoj, iba ti chcem zazdielať, že som si dnes ráno robila EmotionAid lebo som sa zobudila so stresom a v emóciach ohľadne jednej životnej situácie a veľmi mi to pomohlo. Zrazu som si vedela uvedomiť, že to co prežívam nie je skutočnosť, ale emócia a že myseľ si iba vyberá myšlienky, ktoré ten stav podporujú a dalo ma to stredu. Prišlo upokojenie a vyjasnenie. Vďaka za to!
Děkuji a doporučuji tuto metodu a průvodkyni, která se dovede naladit přesně a citlivě na místo a téma, které potřebuje být ošetřeno. ♥️
Dáša Bašová
Asistentka pedagoga
Sezení EmotionAid s Lenkou mě moc bavilo, i když jsme se nořily do stresové situace. Na to, jak je cvičení krátké, je ohromně efektivní. Snadno jsem si ho zapamatovala a jsem mnohem klidnější už jen tím, že ho mám neustále se sebou.😊
Jana Georgievová
Jana Georgievová
Lingvistka a lektorka angličtiny
Workshopy pro skautské vedoucí
Dvě desítky zájemců z řad našich dobrovolných skautských vedoucích měly v rámci měsíce duševního zdraví možnost si s Lenkou na on-line workshopech vyzkoušet práci s emocemi pomocí EmotionAid a mindfulness. Ohlasy byly velmi pozitivní. Lenka nám srozumitelně vysvětlila podstatu těchto technik a laskavě nás jimi provedla. Osobně považuji workshopy za velmi praktické, pro mě osobně, i v rámci pomáhající dobrovolnické činnosti. Metodu EmotionAid na sobě umím po tomto proškolení použít a vnímám její účinnost ve stresových situacích. Spolupráce s Lenkou byla velmi příjemná a těším se, že v ní budeme pokračovat.
Jana Harušťáková
Koordinátorka Bezpečného skautingu Junák - český skaut, z. s.
Přejít nahoru