Zdarma mindfulness meditace

„Základní sebeuvědomění“

Co vám meditace přinese?

Během meditace rozvíjíte schopnost sebeuvědomění a všímavosti k tomu, co se ve vás odehrává v přítomném okamžiku. 

Při pravidelném praktikování:

Kromě samotné nahrávky získáte také písemné instrukce, jak meditovat, aby  pro vás byla meditace co nejvíce přínosná. V instrukcích naleznete cíl meditace, doporučení vhodné tělesné pozice a popis několika postojů, které je důležité vůči meditaci zaujmout. 

Díky tomu je nahrávka vhodná i pro začátečníky, kteří zatím s mindfulness nemají zkušenost. 

Lenka v meditačním sedu s tibetskou mísou

Kdo pro vás meditaci připravil?

Lenka Krejčová

Jsem lektorka mindfulness a emoční první pomoci EmotionAid.

Podporuji na cestě rozvoje sebeuvědomění, zvládání stresu a vytváření si laskavějšího a soucitnějšího vztahu k sobě.

Přejít nahoru